Par- og familieterapi

Familieterapi og systemisk praksis fokuserer på systemende rundt par og familier, og de det gjelder.
Det finnes ulike tilnærminger for å forså det som skjer i slike kontekster, og noen ganger får folk store utfordringer i slike sammenhenger. Parforhold endrer seg, barn og ungdom sliter, og foreldre eller foresatte vet ikke hvordan de skal forholde seg til alle de ulike utfordringer som dette gir. Noen familier familier er rammet av sykdom, det er pårørende, barn eller voksne involvert. Når livssituasjonen er krevende, kan SOS-Langstrand AS bidra til å belyse situasjonen gjennom kartlegging for videre prosess og hjelpetiltak.

Seksualitet for unge og eldre, friske og funksjonshemmede kan være utfordrende. Dette kan også gjelde parforhold. Temaet har jeg fordypet meg i gjennom et masterprogram 2020.
Jeg våger å snakke om, og lytte til den eller de som har slike utfordringer.

Barn og ungdom er den nye generasjon som kanskje sliter psykisk. De er også er velkommen til samtale, sammen med en tillitsperson hvis aktuelt.