Klinisk Sosionom

Min kunnskap, til beste for DEG, eller DERE.
Utdannet sosionom i 2005.
Sosialfaglig utdanning med fokus på HELE mennesket, og systemene rundt, og alt som påvirker.
Hele mennesket i fokus.
Helsefokus, mestring og forebygging.
Sosialt forankret.
Klinisk sosionom videreutdanning i 2019
Veilederkompetanse, dialog og samtaler med deg, andre, og systemene rundt deg, som er viktig for at nettopp DU skal ha god livskvalitet.
Har jobbet som sosionom, klinisk sosionom, miljøterapeut og veileder siden 2005, med godkjenning i 2019 innen: 
Barnehage
Rus og psykiatri
Barnevern
Barne-, ungdoms-, og videregående skoler
Rehabilitering med fokus på funksjonshemmede unge og eldre, samt deres pårørende
Fysisk og psykisk funksjonshemmede.
Veiledning i forhold til seksualitet og funksjonshemming som gjelder enkeltmennesket og par.
Pedagogisk utdanning ved Universitetet i Tromsø 2010
Veiledning og utforsking sammen, er hovedfokus.
"Learning by doing"
Se det som ER.
Arbeidsrettet rehabilitering.
Fokus på samarbeid for godt arbeids- og fritidsliv
Dialog med helsetjeneste, arbeidsgiver, ansatt og NAV angående arbeid.
NAVs deltagelse i sykemelding og arbeidsavklaring.
Helhetstenking rundt arbeid og helse.
Coach-tilnærming.
Oppmerksomt nærvær, Her og Nå.