Tlf: 922 35 522

SOS-Langstrand AS

Klininsk Sosionom
Par- og Familiterapeut
Veileder
Samtaleterapeut

Sentrumsnært i Tromsø

Muligheter:

Samtaleterapi og veiledning i Tromsø og Alta. Individuelt tilpasset, også til par og familier. Foreldre-barnrelasjoner. Ungdomsutfordringer. Psykologisk tilnærming ved angst, depresjon og ensomhet. Fokus på mestring, livskvalitet, bærekraft og egenverd. Dialog og samhandling. Rusproblemer.

Klinisk Sosionom

Pasient-/Trygderettigheter
Oppfølgingsmuligheter
Samhandling
Åpen dialog
Nettverk og relasjonsbygging
Arbeidsrettet tilnærming

Par-/ Familieterapi

Barnevernlov
Barnelov
Par-relasjoner
Familierelasjoner og nettverk
Dialog

Veiledning/samtaleterapi

Individuelle samtaler
Motiverende intervju
Kognitiv tilnærming
Psykologiskrettet tilnærming